Karacaoğlan Şiirleri

Sabahleyin tan yüzüne

Sabahleyin tan yüzüne,
Sürmeler çekmiş gözüne,
Elini almış yüzüne,
Güler nazlanı nazlanı.

Dostun bahçesine girdim,
Tomurcuk güllerin derdim,
El bağlayıp selâm verdim,
Alır nazlanı nazlanı.

Karac’oğlan der: Merdane,
Güzel içinde bir tane.
Zülfünü dökmüş gerdana,
Tarar nazlanı nazlanı.

Karacoğlan

Karacaoğlan Kimdir
Karacaoğlan, Karacaoğlan Şiirleri, Sabahleyin tan yüzüne, Karacaoğlanın Şiirleri, Karacaoğlanın Eserleri,
Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları